Nyheder

Dit loftsrum skal ryddes

Skrevet af:

Tidspunktet, hvor arbejdet på vores nye tag begynder, nærmer sig nu med hastige skridt. Derfor er det vigtigt, at vi får ryddet vores loftsrum, så håndværkerne kan komme til. Den 1. juni, skal alle loftsrum således være tomme.

Hvis der den 1. juni er ting tilbage på loftet, vil de blive kørt til storskrald – hvilket dog ikke betyder, at storskrald skal efterlades deroppe.

Alle andelshavere har ret til ét kælderrum. Der er tidligere beboere, som har henvendt sig, fordi de ikke har haft det. Hvis det er tilfældet bedes I sende en mail med navn, adresse og kontaktinformation til bestyrelsen@blaamejsegaarden.dk med “Kælderrum” i emnefeltet eller lægge en seddel med samme oplysninger i foreningens postkasse (Hillerødgade 76). Bestyrelsen vil evt. forsøge at hjælpe med at finde et kælderrum til jer.

For at gøre den opgave lettere, er det vigtigt at alle skriver navn og adresse på deres kælderrum.

Der er efter alt at dømme en del rum, som i dag er fyldt med tidligere andelshaveres efterladte ting. Hvis ikke, der er navn på kælderrum, risikerer de at blive tømt, når de rum, som ikke tilhører nuværende andelshavere bliver tømt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Cykeloprydning

Skrevet af:

Det er igen tid til en oprydning af herreløse cykler, anhængere, barnevogne mv. i cykelkældre og andre steder i foreningen.

Viceværten vil tirsdag d. 13/5-17 markere samtlige cykler, anhængere, barnevogne mv. med hvidt DEAS-bånd.

Viceværten vil torsdag d. 13/6-17 fjerne samtlige cykler, anhængere, barnevogne mv. der stadig er markerede. Vi skal derfor bede alle om at fjerne det hvide DEAS-bånd fra cykler, anhængere, barnevogne mv. der ikke ønskes bortskaffet.

Alle cykler, anhængere, barnevogne mv. fjernes vil blive opbevaret i 3 måneder inden de endeligt bortskaffes af hittegodskontoret.

Ved spørgsmål kontakt viceværten/servicecenteret, se nummer under “Kontakt”

DEAS på vegne af Bestyrelsen

Affald, storskrald m.m.

Skrevet af:

Over den seneste periode må det desværre konstateres at der mange steder på ejendommen har ophobet sig forskellige personlige effekter, skrammel og affald.
Vi må derfor kraftigt henstille til at alle andelshavere respekterer at det ikke er tilladt at henstille personlige effekter, møbler, affald, fodtøj og lignende på trapper i ejendommen eller ved andre dele af fællesarealerne ved lofter, kældre og adgangsveje.
Efterladte effekter ved fællesarealerne i ejendommen bortskaffes uden varsel, men det giver unødigt tidsforbrug for personalet og medfører derfor unødig udgift for foreningen og andelshaverne.
Hensatte effekter indebærer også at rengøringen ikke kan ske på ordentlig og effektiv vis.
Der opfordres derfor til, at alle sørger for at fjerne egne effekter fra trapper og øvrige fællesarealer i ejendommen. Affald kan bortskaffes ved at benytte affaldsbeholdere, storskraldscontaineren eller den lokale genbrugsplads i overensstemmelse med sorteringsvejledningerne og må naturligvis ikke hensættes i tilfældigt i gårde ved fortove eller løst ved affaldsstandpladserne.

“Gratis” sanering af vores gårdarealer

Skrevet af:

Vi mangler fortsat tilkendegivelser fra omtrent halvdelen af andelshaverne til den opbakningsundersøgelse der gennemføres for at foreningen med fuld offentlig støtte (gratis) kan forskønne gårdene og de grønne områder i forbindelse med “gårdhaveprojektet” der påregnes gennemført efter Byfornyelsesprojektet angående tagudskiftning mv..
Derfor vil bestyrelsen og ejendommens ansatte i den kommende tid kontakte de andelshavere vi mangler tilkendegivelser fra. Såfremt vi ikke kan træffe den enkelte hjemme vil der blive indleveret information og en blanket i postkassen sådan at alle gerne skulle udfylde denne med navn og positivt svar.

Gartnerarbejde i foreningen

Skrevet af:

Fra fredag d. 17. juni og nogle hverdage herefter vil gartnerfirmaet der er tilknyttet foreningen foretage klipning af hække ved ejendommens arealer. Beboere bedes i perioden undgå at hensætte cykler ved hækkene.

Hver tirsdag foretager gartner firmaet græsklipning ved ejendommens plæner medmindre vejrlig eller evt. sygdom forhindrer dette. Derfor bedes alle beboere undgå at hensætte cykler eller andre personlige effekter på græsplænerne når det er tirsdag, da gartnerne ikke er ansat til at flytte cykler men derimod til at pleje de grønne områder.

Referater og årsrapport er nu til rådighed under “Beboerdokumenter”

Skrevet af:

Referater fra 2016 generalforsamlinger, reviderede vedtægter og 2015 årsrapport er nu til rådighed under “Beboerdokumenter”, via log in.

Andelshavere der evt. ønsker printet version kan rette henvendelse til ejendomskontoret (via mail, seddel, i træffetid eller på anden vis).

Vedr. ordinær GF 25/1 2016

Skrevet af:

Forslag der fremsættes på GF kan læses i følgende link: GF 25.01.2016 Forslag

Beboerinformation julen 2015

Skrevet af:

Benyt link for at læse hele beboerinformationen: Beboerinformation julen 2015

Ejendomskontoret er lukket i juleferieperioden fra d. 24/12 2015 indtil d. 4. januar 2016.

Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling afholdes d. 25/1 2016 kl. 19:00 i Ansgar Kirke.

Undersøgelser i forbindelse med tagrenovering & Byfornyelsesprojekt
I dagene fra tirsdag d. 5. til torsdag d. 7. januar gennemføres supplerende undersøgelser ved tag og loft.

Brugte juletræer. Juletræer må ikke puttes i ejendommens affaldsbeholdere eller i storskraldscontaineren.

Trapper, adgangsveje og fællesarealer.

Kontakt ved eventuelle akutte og uopsættelige forhold.

Vaskeri

Skrevet af:

Der er indkøbt og opstillet en ekstra vaskemaskine.
For at give beboerne en ekstra “chance”, kan den ikke reserveres i systemet.
Vi har samtidig justeret priserne ned, nye priser er:
Stor maskine, kr. 17,- (tidligere kr. 20,-)
Lille maskine, kr. 12,50 (tidligere kr. 15,-)
Tumber, kr. 5,- pr tidsenhed (tidligere kr. 6,-)

Lokalplan Grøndalsvængets Skole

Skrevet af:

Til information
Nedenfor er link til brev fra Københavns kommune ang. vedtaget lokalplanforslag.

På minussiden, pga. nybyggeri, ser det ud til at der vil blive ringere lysforhold for lejlighederne langs Vibevej og mere trafik.
På plussiden vil beboere/børn fra området få adgang til boldbaner og grønne arealer på skolens område.

Der er yderligere info om bl.a. trafik, parkering, støjforhold mv. ved vores ejendom.

Info vedr. lokalplan Grøndalsvængets skole

Forslag til lokalplan for Grøndalsvængets Skole

Kommunens Trafiknotat vedr. Grøndalsvængets Skole