Information fra Yousee/TDC

Efter at vi har fået installeret fiber i ejendommen, er der få beboere tilbage der fortsat benytter Yousee.

Da vi skal flytte rundt på Yousee’s kabling på loftet ifm. med etablering af nyt tag mm. har Yousee derfor besluttet,
at opsige resterende kunder frem for at flytte/retablere deres installation.
Derfor vil berørte beboere opleve at forbindelse til Yousee kan blive afbrudt i løbet af september når håndværkere går i gang med at rydde loft.
Vi kan kun beklage Yousee’s beslutning. Alle Yousee kunder kan forvente en orientering fra Yousee.

TDC har meddelt at de vil retablere eksisterende aktive telefonforbindelser.
Så TDC kunder kan opleve midlertidige afbrydelser når kabling flyttes. Dette vil ske løbende indtil alle kabler er flyttet.

Vi vil derfor anbefale alle beboere at erstatte deres Yousee/TDC TV, telefoni og Internet til tilsvarende produkter på vores fiberløsning hurtigst muligt.

Fibia kundeservice: 70292444. Læs mere på www.fibia.dk.

Bestyrelsen