“Gratis” sanering af vores gårdarealer

Vi mangler fortsat tilkendegivelser fra omtrent halvdelen af andelshaverne til den opbakningsundersøgelse der gennemføres for at foreningen med fuld offentlig støtte (gratis) kan forskønne gårdene og de grønne områder i forbindelse med “gårdhaveprojektet” der påregnes gennemført efter Byfornyelsesprojektet angående tagudskiftning mv..
Derfor vil bestyrelsen og ejendommens ansatte i den kommende tid kontakte de andelshavere vi mangler tilkendegivelser fra. Såfremt vi ikke kan træffe den enkelte hjemme vil der blive indleveret information og en blanket i postkassen sådan at alle gerne skulle udfylde denne med navn og positivt svar.