Nyheder

“Gratis” sanering af vores gårdarealer

Skrevet af:

Vi mangler fortsat tilkendegivelser fra omtrent halvdelen af andelshaverne til den opbakningsundersøgelse der gennemføres for at foreningen med fuld offentlig støtte (gratis) kan forskønne gårdene og de grønne områder i forbindelse med “gårdhaveprojektet” der påregnes gennemført efter Byfornyelsesprojektet angående tagudskiftning mv..
Derfor vil bestyrelsen og ejendommens ansatte i den kommende tid kontakte de andelshavere vi mangler tilkendegivelser fra. Såfremt vi ikke kan træffe den enkelte hjemme vil der blive indleveret information og en blanket i postkassen sådan at alle gerne skulle udfylde denne med navn og positivt svar.