Gartnerarbejde i foreningen

Fra fredag d. 17. juni og nogle hverdage herefter vil gartnerfirmaet der er tilknyttet foreningen foretage klipning af hække ved ejendommens arealer. Beboere bedes i perioden undgå at hensætte cykler ved hækkene.

Hver tirsdag foretager gartner firmaet græsklipning ved ejendommens plæner medmindre vejrlig eller evt. sygdom forhindrer dette. Derfor bedes alle beboere undgå at hensætte cykler eller andre personlige effekter på græsplænerne når det er tirsdag, da gartnerne ikke er ansat til at flytte cykler men derimod til at pleje de grønne områder.