Aflysning af GF d. 24/1 2019

Denne meddelelse omdeles også i alle beboeres postkasser.Kære AlleDet er med stor beklagelse, at vi må meddele at den ordinær generalforsamling torsdag den 24. januar 2018 må udskydes.Dette skyldes primært, at årsregnskabet 2017/18 endnu ikke er foreligger fra revisor i endelig form.Foreningens revisor og foreningens valuar viste sig, at være uenige om fortolkningen af reglerne om ejendommens værdi og revisor ønskede derfor, at ansætte en værdi der var markant lavere end det valuaren havde tænkt sig.

Denne meddelelse omdeles også i alle beboeres postkasser.

Kære Alle

Det er med stor beklagelse, at vi må meddele at den ordinær generalforsamling torsdag den 24. januar 2018 må udskydes.
Dette skyldes primært, at årsregnskabet 2017/18 endnu ikke er foreligger fra revisor i endelig form.
Foreningens revisor og foreningens valuar viste sig, at være uenige om fortolkningen af reglerne om ejendommens værdi og revisor ønskede derfor, at ansætte en værdi der var markant lavere end det valuaren havde tænkt sig.

Da vi indkaldte til generalforsamlingen den 8. januar 2018, var vi af den overbevisning, at parterne var enige i værdiansættelsen. Det kan nu konstateres, at dette ikke var tilfældet.
Diskussionen pågår i øjeblikket, og vi vil som foreningens administrator presse på for at få en afklaring mellem parterne hurtigst muligt. Så der kan indkaldes på ny med alt relevant materiale og et forslag til andelsværdi. Vi regner med at dette sker hurtigst muligt med afholdelse af ny ordinær generalforsamling i løbet af februar måned.

På vegne af foreningen

Patrick Hemmingsen
Kunderådgiver, Byggesagsadministration
DEAS