Affald, storskrald m.m.

Over den seneste periode må det desværre konstateres at der mange steder på ejendommen har ophobet sig forskellige personlige effekter, skrammel og affald.
Vi må derfor kraftigt henstille til at alle andelshavere respekterer at det ikke er tilladt at henstille personlige effekter, møbler, affald, fodtøj og lignende på trapper i ejendommen eller ved andre dele af fællesarealerne ved lofter, kældre og adgangsveje.
Efterladte effekter ved fællesarealerne i ejendommen bortskaffes uden varsel, men det giver unødigt tidsforbrug for personalet og medfører derfor unødig udgift for foreningen og andelshaverne.
Hensatte effekter indebærer også at rengøringen ikke kan ske på ordentlig og effektiv vis.
Der opfordres derfor til, at alle sørger for at fjerne egne effekter fra trapper og øvrige fællesarealer i ejendommen. Affald kan bortskaffes ved at benytte affaldsbeholdere, storskraldscontaineren eller den lokale genbrugsplads i overensstemmelse med sorteringsvejledningerne og må naturligvis ikke hensættes i tilfældigt i gårde ved fortove eller løst ved affaldsstandpladserne.