Organisering

Organisering

Generalforsamlingen:

Andelsboligforeningens højeste myndighed er den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen træffes beslutning om en lang række forhold og der opsættes rammer for fremtidige tiltag på ejendommen, der har betydning for andelsforeningen og dens medlemmer. Alle andelshavere har ret til at deltage og til at afgive stemmer i forbindelse med beslutninger, som generalforsamlingen skal træffe, dog kan der kun afgives èn stemme per andel og kun medtages èn gyldig fuldmagt fra anden andel per andel.

Det er bestyrelsens opgave at indkalde til generalforsamlingen. Under normale forhold afholdes den ordinære generalforsamling èn gang årligt i januar måned. Op til generalforsamlingen udsendes en dagsorden samt årsberetning plus årsopgørelse inklusive budget for det nye regnskabsår, der strækker sig fra 1/10 i det forløbne år til 30/9 i det indeværende år. Bestyrelsen fremsætter desuden forslag til ansættelse af ny andelskrone. Alle andelshavere har mulighed for at stille forslag til generalforsamlingen. Læs mere om de generelle regler for dette i foreningens vedtægter.

Læs uddybende om de regler der regulerer generalforsamlingen i foreningens vedtægter (pdf)

Læs referater af tidligere generalforsamlinger (kræver login) 

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 3-5 frivillige andelshavere fra andelsforeningen, der på generalforsamlingen er blevet valgt ind i bestyrelsen af foreningens medlemmer. Alle andelshavere (som vel at mærke ikke er i restance mht. boligafgift) har mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og udfører de beslutninger, der er vedtaget på generalforsamlingen. Opgaverne spænder vidt og omfatter bl.a. iværksættelse af vedligeholdelsesopgaver på ejendommen og indhentning af håndværkertilbud, beboerkontakt, udsendelse af beboerinformation og klagebehandling.
Som en stor andelsforening har vi tilknyttet et administrationsselskab, DEAS A/S, og har ansat en ejendomsinspektør. Derudover er Skælskør Anlægsgartnere A/S tilknyttet til vedligeholdelse af andelsforeningens grønne områder.

Læs om reglerne for bestyrelsen i foreningsvedtægterne (pdf)

Administrationsselskab:

DEAS Ejendomsadministration A/S varetager store dele af ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Bl.a. opkræver DEAS  boligafgift og -leje og sørger for betaling af udgifter, klagebehandling, bogføring og afstemning af bogholderi og opgaver i forbindelse med salg af andele, herunder bl.a. udarbejdelse af overdragelsespapirer samt udstedelse af andelsbeviser, adkomsterklæringer mv. Derudover kan administrationsselskabet efter aftale rådgive andelsforeningen i juridiske spørgsmål.

Læs mere på DEAS website

Ejendomsinspektør:

Ejendomsinspektøren tager sig bl.a. af administrativt prægede opgaver, bl.a. styring af mindre byggeentrepriser, den daglige kontakt med samarbejdspartnere i forbindelse med f.eks. istandsættelse eller vedligeholdelse , gennemgang og tilsyn med ejendommens tekniske faciliteter. Desuden er han ad hoc med til at indhente og formulere skriftligt udbudsmateriale i samarbejde med tekniske rådgivere og varetager desuden den daglige skriftlige og mundtlige kontakt til beboere og håndværkere.

Læs om reglerne for foreningens virke i foreningsvedtægterne (pdf)