Bæredygtig andelsdrift

Bæredygtig andelsdrift

Opsamling af regnvand til toiletterne, solfangere til at opvarme vandet og nye termoruder og isolering er med til at gøre andelsdriften mere bæredygtig og spare ejendommen for unødige udgifter.

Vandopsamling

I 2006 fik ejendommen etableret et vandopsamlingssystem. Systemet fungerer ved at regnvandet løber fra tagene via tagrender gennem nedløbsrør og filtrer til et samlet 60m³ stort regnvandsreservoir, som ligger i baggården mod Hillerødgade. Vandet pumpes fra reservoiret videre ud til vandsparetoiletterne i de enkelte lejligheder.  Det sparer andelsforeningen for op mod 1/5 af udgifterne til vandforbrug i toiletterne og samtidig kræver kommunen ikke vandafledningsafgift af de opsamlede vandmængder.

Solvarmeanlæg

I 2006 blev der opsat en 200m² stor solvarmeenhed på tagene ud for Blåmejsevej 20-24 og gårdsiden af Rørsangervej 17-21. Solvarmeenheden sørger for opvarmning af andelsforeningens varme brugsvand. På en almindelig solskinsdag i sommerperioderne leverer solpanelerne varmen til alt andelsforeningens varme brugsvand, mens panelerne i de mindre solrige perioder stadig står for en hvis procentdel af varmen.

Termoruder og isolering over loft, i kælder og over trappeopgange

Ejendommen har igennem årene fra 1990 gradvist fået en bedre isoleringskappe, selvom den endnu ikke er på højde med en moderne ejendom. Isætning af termoruder og isolering af skunken under alle vinduer i 1991/94 har betydet et markant mindre tab af varme gennem vinduesfag og vinduespartier. Desuden har isolering af indskud over loft og mod kælder i hhv. 1991 og 1994 skabt en markant bedre samlet isoleringskappe. Endelig har isoleringen af tagpartierne over trapperum i 2009 reduceret træk i opgangene meget væsentligt.

Byøkologi og bæredygtighed på sigt

Vi vil fra bestyrelsens og ejendommens side gerne fremme byøkologi. Det gælder også driften af ejendommen i øvrigt. På sigt håber vi at vores grønne områder helt kan passes efter byøkologiske principper, bl.a. gennem en vis kompostering og genanvendelse af både grønt afskær samt en vis mængde husholdningsaffald. Vi ønsker også at undersøge hvilke andre alternative energikilder, der kan integreres i ejendommen, f.eks. solceller eller vindkraft.

Læs om energimærkning af ejendommen (pdf)