Andelsforeningens historie

Andelsforeningens historie

Blåmejsegården har eksisteret i lidt over 80 år og har i tidens løb både skiftet navn og ændret ejerforhold.

A/B Blåmejsegårdens ejendom blev oprindeligt opført af Københavns Kommune i 1928/29 og bestod dengang af 179 lejligheder samt fem erhvervslejemål, bl.a. købmand og viktualieforretning. Ejendommen var den første, der blev bygget i området og hed dengang ‘Solbakken’, da den ligger på en hældende grund og dengang som nu har et fint solindfald dagen igennem.

Ejendommen består af 30 opgange i tre-etages højde og er i dag en del af “Fuglekvarteret” i Københavns Nordvest-kvarter på grænsen til Nørrebro og Frederiksberg. To opgange har postnummer i 2200 Kbh N og resten i 2400 Kbh NV. Ejendommen støder op til Hillerødgade, Rørsangervej, Vibevej og Blåmejsevej.

I 1988 blev der etableret en beboerforening og herefter blev der i samarbejde med Københavns Kommunes boligforvaltning i de efterfølgende år frem til slutningen af 1991 gennemført en række nødvendige reparationer og forbedringer af ejendommen, bl.a. sanering af baggårde, belægninger, hegn og rækværk, udskiftning af vinduer og etablering af dørtelefoner. I 1994 blev der desuden med støtte fra Byfornyelsesmidler indlagt fjernvarme og isoleret yderligere i ejendommen.

I 1996 købte beboerne ejendommen af Københavns Kommunes ejendomsadministrationsselskab, TOR, og dannede Andelsboligforeningen Blåmejsegården.

Løbende forbedringer og udvikling

 • 1991: Nye termovinduer i plast i hele ejendommen. Isolering af loftindskud over 2.sal. Nye døre og telefonanlæg.
 • 1994: Etablering af fjernvarme, opsætning af radiatorer og isolering af gulvindskud i stueetage og skunke under vinduer.
 • 2003: Etablering af fællesvaskeri.
 • 2005/2006: Udskiftning af faldstammer i hele ejendommen og opsætning af sparetoiletter i alle lejligheder. Samtidig blev der udført omfangsdræn på ca. 25 % af ejendommen og oprettet et vandopsamlingsdepot på 60m³ til opsamling af vand fra ejendommens tag og tagrender. Vandet bruges i toiletterne når der skylles ud. Desuden blev der opsat 200m² solvarmepaneler på en del af ejendommens tag til opvarmning af brugsvandet i ejendommen.
 • 2006/2007: Sanering af baggård bl.a. udskiftning af belægning med Nybrosten.
 • 2008: Opførelse af naturlegeplads på 400 m². på en del af ejendommens grønne arealer langs Blåmejsevej.
 • 2011: Renovering og fornyelse af vejareal og fortov m.m. ved Rørsangervej. Div. opretninger ved foreningens øvrige vej- og fortovsarealer.
 • 2009/2010: Reparation og delvis udskiftning af understrygningen af ejendommens tag og reparation af skotrender og tagrender
 • 2011-13: Renovering af alle ejendommens opgange omfattende installation af nye lysarmaturer med bevægelsessensorer; opsætning af filt på alle vægge og lofter; fuldstændig opmaling af alle vægge, lofter og håndlister på opgange; ny linoleumsbelægning og opretning af trin inkl. nye messinglister. Desuden renovering af alle ydre indgangspartier med jurakalk.
 • 2013: Generalforsamlingen vedtager forslag om total tagudskiftning.
 • 2015: Generalforsamlingen vedtager forslag om udskiftning af ejendommens ventilation.