Vedligeholdelse og forandringer

Vedligeholdelse og forandringer

Hvilke aftaler skal være på plads før jeg kan sætte nyt køkken op i min andelslejlighed? Må jeg selv montere ledningsafbrydere? Det kan du bl.a. blive klogere på i teksten nedenfor, som beskriver en række overordnede retningslinjer, der gælder når du skal lave forandringer, vedligeholde eller lave forskellige former for EL- og VVS-arbejde i andelslejligheden.

Du har ret til at udføre forandringer i lejligheden f.eks. lave nyt køkken, badeværelse eller lignende, så længe arbejdet er udført håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Hvis du blot udskifter f.eks. en bordplade eller nogle køkkenmoduler behøver du ikke spørge eller melde til nogen. Hvis du foretager egentlige forandringer, skal du ifølge vedtægterne anmelde det til bestyrelsen og for alle ændringer, som kræver byggeanmeldelse/tilladelse, skal du sørge for at få dokumentationen i orden hos byggemyndighederne, det kunne være hvis du f.eks. vil ændre eksisterende vægge, etablere bad eller lignende. Foreningens vedtægter siger helt specifikt:

§ 11. Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Byggetilladelse eller byggeanmeldelse

Nogle typer forandringer kræver, at du har indhentet en byggetilladelse, andre at du har anmeldt byggeriet. Anmeldelse og indhentning af byggetilladelse sker hos Teknik og Miljøforvaltningen i København Kommune. Deres hjemmeside indeholder nærmere information om hvilke forandringer, du skal have en byggetilladelse til eller anmelde, og hvordan du udfylder en ansøgning.

Bestyrelsen skal have besked

Alle former for forandringer i lejligheden skal desuden anmeldes til bestyrelsen, før du begynder at udføre arbejdet. Udfører du en forandring, som kræver en byggetilladelse, skal du vise bestyrelsen byggetilladelsen, inden du går i gang med arbejdet. I  foreningens vedtægter står der omkring forandringer:

Stk. 2. Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes til bestyrelsen, men bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse desuden forevises bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

Ansøgning og tilladelse til visse byggearbejder

Hvis man skal nedrive vægge, blænde døre eller/og etablere vådrumszone i badeværelse skal man henvende sig til bestyrelsen i dennes åbningstid for at få en fuldmagt til at søge om tilladelse hos de kommunale myndigheder. Herefter søger man selv om byggetilladelse via byggeanmeldelsen og den vedlagte fuldmagt fra ejendommen.
Hent fuldmagt, aflever den udfyldte fuldmagt på kontoret til bestyrelsen for underskrift.

 • Hent fuldmagt til byggeri

   Færdigmeldelse af byggearbejder

   Færdigmeldelse skal ske på egen hånd til myndighederne. Andelshaveren skal selv sørge for at indhente den nødvendige godkendelse, om nødvendigt i forbindelse med at dokumentationen skal foreligge ved salg af lejlighed. Desuden dækker andelshaverens egen indbo- og skadesforsikring ikke, hvis der opstår skader på andelen eller ejendommen i øvrigt som følge af byggearbejder, der enten slet ikke er givet tilladelse til eller som der ikke er færdigmeldt og/eller hvor man ikke efterfølgende har indhentet eller modtaget myndighedernes afsluttende accept.

   El og VVS

   Du må selv udføre visse former for El- og VVS-arbejde i din andelsbolig. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om hvilke typer arbejder du selv må udføre, og hvilke du skal overlade til en autoriseret fagmand.