Skader

Skader – Falck, dækning

Forsikring og Falck

Ejendommens Falck abonnement omfatter rednings- og oprydningsarbejde, pumpearbejde og udbringning af affugter i tilfælde af vandskade, storm, brand o.lign. Rekvirering af Falck uden for abonnementsordning eller unødig tilkaldelse medfører egenbetaling.
Foreningens dækning hos Falck Erhverv.
Bygningshjælp Beredskab: Falck Bygningshjælp Beredskab
Falck Bygningshjælp Lejligheder: Falck Bygningshjælp Lejligheder

Dørtelefon

Den enkelte andelshaver står for al indvendig vedligeholdelse. Det gælder også for udskiftning eller reparation af dørtelefon osv. Andelsforeningen har mulighed for at formidle kontakt til elektrikere, som kan reparere, levere og installere dørtelefon.