Salg af andel

Salg af andel

Foreningens vedtægter beskriver de retningslinjer du skal følge i forbindelse med salg/overdragelse af din andel. Det er specifikt §14 til §18 du skal orientere dig i:

Inden du sælger din andel skal el- og VVS synes af autoriserede installatører. Resultatet af synene er synsrapporter, som skal dokumentere at el- og VVS i andelen overdrages i lovlig og forsvarlig stand. Betalingen for synene sker direkte til de installatører, du har lavet aftale med. Du kan anvende installatører efter eget valg eller evt. ejendommens faste installatører:

  • Knopp VVS v. Jesper Knopp. Mobil 20467465. www.knoppvvs.dk,
  • Ventzel El-teknik v. Jan Ventzel. Tlf. 40327983.

Inden du kan sælge, skal der desuden laves en vurdering af andelen. Den munder ud i en vurderingsrapport, som bl.a. indeholder en vurdering af andelens forbedringer, løsøre og mangler. Vær opmærksom på at der inden vurderingen skal være foretaget syn af el og VVS og foreligge synsrapporter. Vurderingsmanden skal gennemgå synsrapporterne i forbindelse med vurderingen af din andel og kan ikke foretage en vurdering uden. Betalingen for vurderingen opkræves af foreningens administrator – se nedenfor. For at få lavet en vurderingen af din andel, skal du have fat i foreningens faste vurderingsmand:

  • Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S, Att.: Ing. Flemming Lind Larsen, Tel.: 33 24 34 70. www.ls-b.dk

Foreningens administrationsselskab DEAS A/S underrettes skriftligt.

  • DEAS Ejendomsadministration A/S. Kontaktperson ved overdragelse: Ann Diaz Hein, Tlf: 3946 6563
    E-mail: andh@deas.dk. I Ann’s fravær kontakt DEAS kundeteam 1, Tlf: 3946 6951, E-mail: kundeteam1@deas.dk.

Når du har fastlagt udbuds-/salgsprisen, skal lejligheden ifølge vedtægterne i første omgang tilbydes nabo, under- eller overbo til sammenlægning. Via standardformular indhenter du erklæring på, om de har interesse i at købe. De underskrevne erklæringer returneres til administrator eller ejendomskontoret:

Der findes pt. ikke ventelister, og du kan herefter sælge med/uden mægler.
Link til lånetilbud fra Swedbank til køber: Tilbud til A/B Blåmejsegården