Renovation

Renovation

På Blåmejsegården er der containere og beholdere til de fleste typer affald, fra det daglige husholdningsaffald til storskrald og miljøaffald. Nedenfor kan du bl.a. læse, hvor du kommer af med de forskellige typer affald og hvad du må lægge i de forskellige containere. Desuden kan det være praktisk at have hurtig-guiden til affaldssortering nedenfor liggende.

Dagrenovation, pap, papir og batterier

I andelsforeningens gårde og ved Hillerødgade 74 er der opstillet særskilte containere til dagrenovation, pap og papir og beholdere til brugte batterier:

Dagrenovation: Dagrenovation er f.eks. madaffald, mælkekartoner, pizzabakker, almindelige el-pærer, bleer, hygiejneaffald, flamingo, snavset pap, papir og karton, plastemballage og -bakker. Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra. Papir, pap, glas, kemikalier, sparepærer, haveaffald og storskrald er ikke dagrenovation.

Pap: Pap og karton er f.eks. emballage fra legetøj eller fjernsyn, bølgepap, røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent. Pizzabakker må derfor ikke afleveres i papbeholderen. Plastik, flamingo og andet indhold i papkasser må ikke komme i papbeholderen.

Papir: Papir er f.eks. aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, kontorpapir, gavepapir, bøger, tryksager og skrivepapir.

Batterier: Batterier er både  engangs- og genopladelige batterier.

Storskrald, elektronik- og farligt-/miljøaffald

Til venstre for indkørslen til runddelen ved Blåmejsevej 14-24 er der et aflåst affaldsdepot som indeholder bl.a. container til storskrald, indhegning til elektronikaffald og miljøskab til farligt-/miljøaffald. Du skal bruge en S-nøgle for at låse dig ind. Mangler du en S-nøgle kan den købes på ejendomskontoret for 100kr.

Storskrald: Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som restaffald. Storskrald er f.eks. møbler, madrasser, gulvtæpper eller plastrør uden pvc. Hvis du selv foretager ombygning i din andel, kan visse former for byggeaffald anbringes i containeren. Foretages ombygning via professionelle håndværkere, skal de køre byggeaffaldet til en genbrugsstation. Følg sorteringsvejledningen og sørg for at rydde op efter dig selv. Der findes en trækvogn på ejendommen ved baggården ved hjørnet af Blåmejsevej og Vibevej som kan lånes til transport af større genstande som skal fragtes til containeren

Læs om genbrugsstation et stenkast fra Blåmejsegården

Elektronikaffald: Elektronikaffald er alt med ledning på eller ting, som er drevet af batterier eller solceller, f.eks. computere, stereoanlæg, hvidevarer, mobiltelefoner eller batteridrevet legetøj. Elektronik- og hvidevare-affald kan placeres i indhegningen overfor storskraldscontaineren.

Farligt affald/Miljøaffald: Miljøskabet er til farligt affald, som er en lang række produkter i husholdningen som f.eks. elsparepærer, terpentin, maling og kemikalier, medicinrester, kviksølvtermometre og batterier. Farligt affald er skadeligt for miljøet og må derfor ikke lægges i skradespanden. Kanyler og lignende klinisk risikoaffald må ikke lægges i miljøskabet og naturligvis heller ikke i andre af ejendommens affaldsbeholdere. Smittefarligt affald af denne type skal indleveres til apoteket, som sørger for den videre håndtering.

Glas

Der findes beholdere til glas ved de to gårde og på hjørnet af Hillerødgade og Rørsangervej. Glas- og drikkevareemballage er alle typer tomme glas og flasker, tomme dåser og plastikflasker uden pant. Emballagen kan f.eks. være fra vin- og spiritusflasker, glas fra fødevarer, glasskår eller plastflasker fra smoothies, saft, juice og most. Metal og plastlåg må gerne blive siddende, da de også kan genanvendes.

Hvornår afhentes affaldet

På København Kommunes hjemmeside findes oplysning om hvornår Københavns Affaldsservice henter affald på ejendommen.

Besøg København Kommunes hjemmeside

For at finde de specifikke afhentningstider for ejendommen skal du bruge Blåmejsegårdens ejendomsnummer. Det er 226131.