Klager

Klager

Klag over andelshaver eller lejer

Ønsker du at klage over en andelshaver skal du formulere en skriftlig klage og sende den til andelsforeningens e-mailadresse eller aflevere klagen i ejendomskontorets postkasse. Klagen vil herefter blive screenet på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen kort vil vurdere, om klagen virker reel og berettiget i forhold til andelsforeningens vedtægter. Herefter sendes den videre til behandling hos andelsforeningens administrationsselskab DEAS Ejendomsadministration, som formulerer og sender en skriftlig henvendelse til den pågældende andelshaver.De fleste klagesager plejer at være løst efter første henvendelse.

Ifølge andelsforeningens vedtægter kan et medlem ekskluderes hvis medlemmet ”…groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt eller optræder til alvorlig skade eller ulempe for andre medlemmer eller foreningen virksomhed”.