Fremleje af andel

Fremleje af andel

Fremleje af ens lejlighed kan kun ske, hvis man af personlige arbejdsmæssige årsager skal flytte så langt væk rent geografisk i en tidsbegrænset periode, at man ikke samtidig kan bebo adressen i denne periode. Man kan i dette tilfælde få lov til at leje sin lejlighed ud i op til et år ad gangen og kan eventuelt (læs; som regel) efterfølgende få lov til at forlænge sin fremleje med endnu et år.

Lejer skal godkendes

Bestyrelsen skal godkende den fremlejetager, som andelshaveren/lejeren ønsker skal fremleje lejligheden. Dette skal ske i god tid før fremlejen ønskes foretaget og sker ved personligt fremmøde i bestyrelsens åbningstid af både fremlejer og fremlejetager, hvor andelshaveren/lejeren desuden skal fremvise dokumentation for sin nye adresse og arbejde/studie og fremlejetageren desuden skal fremvise sygesikringskort eller anden billed-id.

Formelle forpligtigelse

Andelsboligforeningen understreger i den forbindelse, at det stadig er andelshaveren/lejeren, der har den formelle forpligtigelse over for foreningen under fremlejen, både rent økonomisk og med hensyn til overholdelse af vedtægter og husorden. Andelsboligforeningen tillader desuden ikke, at man fremlejer ud til flere personer end der er værelser i lejligheden. Endelig fraskriver andelsboligforeningen sig et hvert ansvar for den indgåede kontrakt mellem udlejer og fremlejer både rent økonomisk og indholdsmæssigt. Men vi råder gerne i almen forstand omkring de faldgruber, man bør undgå ved udformning af en fremlejekontrakt. I øvrigt understreger andelsboligforeningen, at ulovlig fremleje kan medføre, at man bliver ekskluderet fra foreningen.
Link til fremlejeblanket som udfyldes og afleveres til bestyrelsen: Fremlejeblanket