Beboerdokumenter

Beboerdokumenter

På blaamejsegaarden.dk findes forskellige beboerdokumenter – bl.a. regnskaber, budgetter og referater fra tidligere generalforsamlinger.

For at få adgang til beboerdokumenterne kræver det dog, at du er andelshaver og har en adgangskode. Adgangskoden finder du på dine opkrævninger for boligafgift/fællesbidrag.